Zoom videoconference service now available from inside Indico. Use Single SignOn (SSO) to login with your home institute's account and login service.
10-12 November 2014
Ångströmlaboratoriet, Uppsala universitet
Europe/Stockholm timezone
SFAIR och SFS-KF program och presentationer finns i Timetable.
SFAIR årsmöte 10-11 november (lunch till lunch) Svenskt kärnfysikermöte XXXIV 11-12 november (start vid lunch)
Starts
Ends
Europe/Stockholm
Ångströmlaboratoriet, Uppsala universitet
----------------------------------------------------------------------- Svenskt kärnfysikermöte 2014 SFAIR-konsortiet och sektionen för kärnfysik inom Svenska Fysikersamfundet (SFS-KF) anordnar i höst följande möten på Uppsala Universitet: SFAIR årsmöte 10-11 november 2014 (lunch till lunch) Svenskt kärnfysikermöte XXXIV 11-12 november 2014 (start vid lunch) Mötena kommer att innehålla presentationer av aktuell kärnfysikforskning med svenskt deltagande. Presentationerna ges i form av översiktsföredrag och kortare bidrag. SFS-KF:s styrelse inbjuder kärnfysikgrupperna i Sverige att föreslå presentationer till kärnfysikermötet. Doktorander, postdocs och övriga medlemmar i forskningsgrupperna välkomnas att skicka in abstrakts för korta presentationer vid mötet. Påminnelser om mötena skickas till personer på sektionens email-lista. Vi ber er därför att, via gruppledare eller motsvarande, skicka uppdateringar av aktuella adresser. Styrelserna för SFAIR och SFS-KF genom Tord Johansson och Christian Forssén ----------------------------------------------------------------------- Short English summary: Swedish Nuclear Physics Meeting 2014 The annual meetings of the SFAIR consortium and of the nuclear physics division of the Swedish Physical Society (SFS-KF) will take place in Uppsala on November 10-12, 2014. Phd students, postdocs and other members of Swedish research groups in nuclear physics are kindly invited to submit abstracts for short presentations at the nuclear physics division meeting. The second announcement of the meetings will also be sent by email to persons on the division's mailing list. On behalf of the boards of SFAIR and SFS-KF Tord Johansson and Christian Forssén -----------------------------------------------------------------------