Use Single SignOn (SSO) to login with your home institute's login service and credentials.

TEST Högskolepedagogisk konferens 2022

Europe/Stockholm
Blåsenhus

Blåsenhus

Description

Lärare och forskare vid Uppsala universitet inbjuds att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter kring undervisning och pedagogisk utveckling samt att ta del av den stora kunskap som finns samlad inom universitetet. Konferensen är avsedd att vara en ämnes- och områdesöverbryggande mötesplats för ökad samverkan, bidra till inspiration och ge möjlighet att stärka den egna pedagogiska meriteringen.

Konferensen ges vartannat år och arrangör är enheten för universitetspedagogik vid avdelningen för kvalitetsutveckling.

Konferensen har huvudtemat lärmiljöer. Vid sidan av huvudtemat finns också öppna spår för andra presentationer, rundabordssamtal m.m. Anmäl bidrag via Call for Abstracts till vänster.

Anmälan

är begränsad till anställda vid Uppsala universitet. Klicka på Registration t.v., och sedan på Log in to proceed. Välj sedan Log in with Single Sign-on, och ange Uppsala universitet och Proceed to Login. Logga in med användarnamn och lösenord A för att anmäla dig.
 

Registration
Anmälan till konferensen
Frågor? Kontakta oss via mail
  • 1:00 PM 1:15 PM
   Tisdag em 26/4: Invigning Eva Netzelius

   Eva Netzelius

  • 1:20 PM 2:30 PM
   Tisdag em 26/4: Inbjudna talare 1 Eva Netzelius

   Eva Netzelius

  • 1:20 PM 2:30 PM
   Tisdag em 26/4: Inbjudna talare 2 Gunnar Johansson

   Gunnar Johansson

  • 2:30 PM 2:50 PM
   Fikapaus 20m Utanför Eva Netzelius

   Utanför Eva Netzelius

  • 2:50 PM 3:30 PM
   Tisdag em 26/4: Inbjudna talare 3 Eva Netzelius

   Eva Netzelius

  • 2:50 PM 3:30 PM
   Tisdag em 26/4: Öppet spår 1 Gunnar Johansson

   Gunnar Johansson

   • 2:50 PM
    djfaiojgiod 20m

    ndjnjndjlgnmdjmkld

    Speaker: Mats Cullhed (Uppsala University)
  • 2:50 PM 3:30 PM
   Tisdag em 26/4: Öppet spår 2 Betty Pettersson

   Betty Pettersson

  • 3:40 PM 4:20 PM
   Tisdag em 26/4: Bokpresentation Gunnar Johansson

   Gunnar Johansson

  • 3:40 PM 4:20 PM
   Tisdag em 26/4: Workshop Laborativa lärosalen

   Laborativa lärosalen

  • 3:40 PM 4:20 PM
   Tisdag em 26/4: Öppet spår 3 Eva Netzelius

   Eva Netzelius

  • 4:20 PM 5:00 PM
   Mingel 40m Entréhallen

   Entréhallen

   Mingel i entréhallen (förtäring endast för dem som beställt)

 • Wednesday, April 27
  • 9:40 AM 10:00 AM
   Fikapaus 20m