Use Single SignOn (SSO) to login with your home institute's login service and credentials.

Apr 26 – 27, 2022
Blåsenhus
Europe/Stockholm timezone

Lärare och forskare vid Uppsala universitet inbjuds att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter kring undervisning och pedagogisk utveckling samt att ta del av den stora kunskap som finns samlad inom universitetet. Konferensen är avsedd att vara en ämnes- och områdesöverbryggande mötesplats för ökad samverkan, bidra till inspiration och ge möjlighet att stärka den egna pedagogiska meriteringen.

Konferensen ges vartannat år och arrangör är enheten för universitetspedagogik vid avdelningen för kvalitetsutveckling.

Konferensen har huvudtemat lärmiljöer. Vid sidan av huvudtemat finns också öppna spår för andra presentationer, rundabordssamtal m.m. Anmäl bidrag via Call for Abstracts till vänster.

Anmälan

är begränsad till anställda vid Uppsala universitet. Klicka på Registration t.v., och sedan på Log in to proceed. Välj sedan Log in with Single Sign-on, och ange Uppsala universitet och Proceed to Login. Logga in med användarnamn och lösenord A för att anmäla dig.
 

Starts
Ends
Europe/Stockholm
Blåsenhus
Go to map

Konferensen äger rum från lunch till lunch tisdagen den 26/4 - onsdagen den 27/4. På eftermiddagen den 27/4 kommer det att finnas möjlighet att göra studiebesök i några av universitetets nyare lärmiljöer.

The call for abstracts is open
You can submit an abstract for reviewing.
Application
Application for this event is currently open.