Use Single SignOn (SSO) to login with your home institute's login service and credentials.

Oct 23 – 25, 2023
Ångströmlaboratoriet
Europe/Stockholm timezone

Sektionen för kärnfysik inom Svenska Fysikersamfundet (SFS-KF) tillsammans med SFAIR-konsortiet anordnar, vid Uppsala Universitetets Ångströmlaboratoriet, årets möte måndag till onsdag, 23-25 oktober, 2023.

Vi räknar med att mötet börjar med registering på måndag 24 oktober kl 13:00, och att det vetenskapliga programmet startar med första föredraget kl 13:30 samma dag. Inbjudna föredrag är 55' (45'+10'), och övriga bidrag 25' (20'+5').

Mötet kommer att innehålla presentationer av aktuell kärnfysikforskning som grupper vid svenska lärosäten är engagerade i. Presentationerna ges i form av översiktsföredrag av inbjudna föreläsare samt kortare bidrag. SFS-KF:s styrelse inbjuder kärnfysikgrupperna i Sverige att föreslå korta presentationer till mötet. Föredrag av doktorander och unga forskare kommer att prioriteras.

Registrering stänger: 20 oktober

Abstract inskick stänger: 18 oktober


The nuclear physics section of the Swedish Physical Society (SFS-KF) and the Swedish FAIR-consortium organise the Swedish Nuclear Physics Meeting at Uppsala University's Ångström laboratory Monday to Wednesday 23-25 October, 2023.

We expect the meeting to start with a registration at 13:00 on Monday October 23, and that the first talk of the scientific programme begins at 13:30. Invited talks are 55' (45'+10'), and contributed talks are 25' (20'+5').

The meeting will feature several invited speakers covering hot and interesting topics in nuclear physics.

Swedish research groups in nuclear physics are kindly invited to suggest short presentations at the meeting. Ph.D. students and young scientists will be given priority.

Invited international speakers:

Prof. Anu Kankainen, University of Jyväskylä

Prof. Eda Sahin, University of Oslo

Dr. Meike Küßner, University of Bonn

 

 

Starts
Ends
Europe/Stockholm
Ångströmlaboratoriet
Lägerhyddsvägen 1 752 37 Uppsala