Use Single SignOn (SSO) to login with your home institute's login service and credentials.
Oct 17 – 19, 2018
Ångströmlaboratoriet, Uppsala universitet
Europe/Stockholm timezone
Detaljerat program och "uppladdade" presentationer nås via Timetable.

Svenskt kärnfysikermöte XXXVIII, onsdag - fredag, 17-19 oktober (start onsdag efter lunch)

Sektionen för kärnfysik inom Svenska Fysikersamfundet (SFS-KF) tillsammans med SFAIR-konsortiet anordnar, vid Uppsala universitet, årets möte.

Mötet kommer att innehålla presentationer av aktuell kärnfysikforskning som grupper vid svenska lärosäten är engagerade i. Presentationerna ges i form av översiktsföredrag av inbjudna föreläsare samt kortare bidrag. SFS-KF:s styrelse inbjuder kärnfysikgrupperna i Sverige att föreslå korta presentationer till mötet. Föredrag av doktorander och unga forskare kommer att prioriteras.

Styrelserna för SFS-KF och SFAIR genom Karin Schönning och Dirk Rudolph.

-----------------------------------------------------------------------

Swedish Nuclear Physicist's Meeting XXXVIII, Wednesday - Friday, 17-19 Oktober (start Wednesday at lunch)

The annual meeting of the Swedish Nuclear Physics Society together with the SFAIR consortium will take place at Uppsala University.

Swedish research groups in nuclear physics are kindly invited to suggest short presentations at the meeting. Ph.D. students and young scientists will be given priority.

On behalf of the boards of SFS-KF and SFAIR, Karin Schönning and Dirk Rudolph.

Starts
Ends
Europe/Stockholm
Ångströmlaboratoriet, Uppsala universitet
In the afternoon of Friday, October 19th, there will be a symposium on "New Forms of Matter" in the honor of the newly retired (but highly active) Professor Tord Johansson.