Zoom videoconference service now available from inside Indico. Use Single SignOn (SSO) to login with your home institute's account and login service.
17-19 October 2018
Ångströmlaboratoriet, Uppsala universitet
Europe/Stockholm timezone
Detaljerat program och "uppladdade" presentationer nås via Timetable.

Call for Abstracts

  • Opening day
  • Submission deadline
Kärnfysikgrupperna i Sverige inbjuds att föreslå presentationer till kärnfysikermötet. Doktorander, postdocs och övriga medlemmar i forskningsgrupperna välkomnas att skicka in abstrakts för korta presentationer vid mötet (ett abstrakt behöver endast bestå av en titel). Ett personligt UU-indico-konto behövs, vilket snabbt och lätt skapas vid inskickandet genom att i "LOGIN" (nås via röd ruta uppe till höger), välja "CLICK HERE to login with SINGLE SIGNON". +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Swedish research groups in nuclear physics are kindly invited to submit abstracts for short presentations at the nuclear physics division meeting. PhD students, postdocs and other members of the research groups are welcome to submit an abstract (an abstract can consist of a title only). A personal UU-indico-account is needed, which is easily created at the submission by in "LOGIN" (reached by red box up to the right), choose "CLICK HERE to login with SINGLE SIGNON".
The call for abstracts is closed.