Zoom videoconference service now available from inside Indico. Use Single SignOn (SSO) to login with your home institute's account and login service.
17-19 October 2018
Ångströmlaboratoriet, Uppsala universitet
Europe/Stockholm timezone
Detaljerat program och "uppladdade" presentationer nås via Timetable.

Scientific Programme

Mötet kommer att innehålla presentationer av och diskussioner kring aktuell kärnfysikforskning som grupper vid svenska lärosäten är engagerade i.

På fredag eftermiddag hålls ett symposium som tillägnas Tord Johansson med anledning av hans  pensionering som chef för avdelningen för kärnfysik vid UU.

-----------------------------------------------------------------------

The meeting will include presentations and discussions about current nuclear physics research that Swedish groups are engaged in.

On Friday afternoon there will be a symposium devoted to Tord Johansson due to his retirement as head of the division of Nuclear Physics at UU.

 • SFS-KF möte

  SKF-m

  Svenskt kärnfysikermöte XXXVIII med SFAIR-årsmöte

 • Symposium

  TJ-sym

  "New forms of matter",
  a symposium devoted to Tord Johansson