Zoom videoconference service now available from inside Indico. Use Single SignOn (SSO) to login with your home institute's account and login service.
18-20 October 2017
Royal Institute of Technology, KTH
Europe/Stockholm timezone

Svenskt kärnfysikermöte 2017

SFAIR-konsortiet och sektionen för kärnfysik inom Svenska Fysikersamfundet (SFS-KF) anordnar i höst följande möten vid Alba Nova i Stockholm (se karta over konferensplatsen  (se karta over konferensplatsen):

SFAIR årsmöte 18-19 oktober 2017 (lunch till lunch)

Svenskt kärnfysikermöte XXXVII 19-20 oktober 2017 (start vid lunch)

Mötena kommer att innehålla presentationer av aktuell kärnfysikforskning som grupper vid svenska lärosäten är engagerade i. Presentationerna ges i form av översiktsföredrag av inbjudna föreläsare samt kortare bidrag.

SFS-KF:s styrelse inbjuder kärnfysikgrupperna i Sverige att föreslå korta presentationer till kärnfysikermötet. Föredrag av doktorander och unga forskare kommer att prioriteras. Mer information om hur du skickar in abstract kommer snart.

Anmälan till SFAIR- och kärnfysikermötena kommer även den att öppnas under hösten. En påminnelse om mötena skickas till personer på sektionens email-lista. Vi ber er därför att, via gruppledare eller motsvarande, skicka uppdateringar av aktuella adresser samt att vidarebefordra informationen om mötet till sina kollegor.

Styrelserna för SFAIR och SFS-KF genom Tord Johansson och Karin Schönning

----------------------------------------------------------------------- Short English summary:

Swedish Nuclear Physics Meeting 2017 The annual meetings of the SFAIR consortium and of the nuclear physics division of the Swedish Physical Society (SFS-KF) will take place at Alba Nova in Stockholm in October 18-20, 2017, (se the map):

Swedish research groups in nuclear physics are kindly invited to suggest short presentations at the nuclear physics division meeting. Ph.D. students and young scientists will be given priority.

The second announcement of the meetings will also be sent by email to persons on the division's mailing list. Since our list does not include all active nuclear physicists in Sweden, we encourage group leaders and others to send updates of email addresses to Karin Schönning, and to forward the information about the meeting to their colleagues.

On behalf of the boards of SFAIR and SFS-KF, Tord Johansson and Karin Schönning

Starts
Ends
Europe/Stockholm
Royal Institute of Technology, KTH
Alba Nova University Center Roslagstillsbacken 21, 114 21 Stockholm